Vén màn tà đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời” khiến bao gia đình tan nát

27

Vén màn tà đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời” khiến bao gia đình tan nát.
Tổ chức tự xưng “Hội thánh của đức chúa trời” hay “Đức chúa trời mẹ” đã xuất hiện ở Bắc Giang, Thái Nguyên, hoạt động một thời gian dài ở Hải Phòng, và nay, đã xuất hiện tại cả Hà Nội. Thực chất, hội thánh của đức chúa trời hoạt động như thế nào? Dùng luận điệu ra sao để lôi kéo hội viên?.
Nguồn ANTV.