Kinh - Kệ

Trì Niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( Theo Nghi Thức Huế )

Trì Niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( Theo Nghi Thức Huế )  
82

Trì Niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( Theo Nghi Thức Huế )

 

0 ( 0 bình chọn )