Trà Vinh: Cáo phó Ni sư Thích Nữ Hiệp Liên tân viên tịch

Đang tải...

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh

– Ban Trị sự GHPGVN TP. Trà Vinh

– Ni giới Hệ phái Khất sĩ

– Phân Ban Ni giới tỉnh Trà Vinh

– Tịnh xá Ngọc Trường cùng Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin

NI SƯ THÍCH NỮ HIỆP LIÊN

– Uỷ viên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN;

– Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh;

– Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Trà Vinh;

– Thành viên UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh;

– Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN Thành phố Trà Vinh;

– Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trường, khóm 2, phường 8, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Do bệnh duyên Ni sư đã thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 10 tháng 09 năm 2019 (nhằm ngày 12/8/Kỷ Hợi) tại Tịnh xá Ngọc Trường, khóm 2, phường 8, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Trụ thế: 59 năm

– Hạ lạp: 25 năm

Lễ nhập quan: Lúc 12 giờ ngày 10 tháng 09 năm 2019 (nhằm ngày 12/8 Kỷ Hợi). Kim quan được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Trường, khóm 2, phường 8, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Lễ viếng chính thức: Lúc 14 giờ ngày 10 tháng 09 năm 2019 (nhằm ngày 12/8/ Kỷ Hợi).

Lễ truy niệm: Cử hành vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 09 năm 2019 (nhằm ngày 15/8/năm Kỷ Hợi) và Cung tống kim quan đến Đài trà tỳ tại Chùa Mới, phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

 

Nay cáo phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ MINH (đã ấn ký)

 

 

Bình luận

Loading...