TP.HCM: Lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm

67

Chiều nay, 12-12, lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà diễn ra trang nghiêm tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM).

Buổi lễ do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, viện chủ chùa làm Trưởng BTC.

Chư tôn đức Ban Kinh sư do TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP, trụ trì chùa làm sám chủ buổi lễ và đông đảo Phật tử cùng tham dự.


Cung nghinh Hoà thượng Phó Pháp chủ quang lâm lễ đài Phật A Di Đà

Sau khi khi Hoà thượng viện chủ niêm hương đảnh lễ Tam bảo, Phật tử được hướng dẫn nghi thức lạy 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Sau đó, hội chúng lắng nghe bài pháp về  ý nghĩa về 48 lời nguyện và cõi Tịnh độ của Ngài.

Buổi lễ kết thúc hoàn mãn sau thời kinh hành nhiễu quanh tôn tượng của Đức Phật A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm.