Tiền Giang: Chùa An Dương tổ chức lễ hiệp kỵ chư vị Tổ sư – Cầu an đầu năm Canh Tý

12

Nhằm tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền bối hữu công khai sơn tạo tự, kế vãng khai lai, báo Phật ân đức; Sáng ngày 31/01/2020 (mùng 07 tháng Giêng năm Canh Tý) Ni sư Thích Nữ Kim Hoa – Trụ trì chùa An Dương (ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) cùng Ni chúng và Phật tử tại đạo tràng trang nghiêm tổ chức lễ hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư khai sơn tạo tự và khóa lễ Cầu an đầu năm tại chùa.

Buổi lễ được sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Đạt Quảng, Hòa thượng Thích Trí Huờn – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Đạt An – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Chợ Gạo; Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; Thượng tọa Thích Thiện Nghiêm – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây; Thượng tọa Thích Thiện Tâm – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo huyện Gò Công Tây; chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài huyện cùng đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Lễ húy kỵ các bậc tiền bối hữu công trên tinh thần Phật giáo, chính là nét đẹp nêu cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, nét đẹp muôn đời của dân tộc Việt: “Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn” nhằm tôn vinh giá trị đạo lý nhân văn truyền thống tôn Sư trọng đạo.

Vào lúc 8g30’, đạo tràng cung thỉnh chư Tôn thiền đức đã quang lâm Đại hùng Bửu điện niệm hương và tụng Kinh Dược Sư cầu an đầu năm, nguyện cầu cho quốc thới dân an và nghi thức cúng Phật.

Tiếp theo chư Tôn đức cung đối trước Tổ đường thắp hương tưởng niệm chư lịch đại tiền bối Tổ sư Khai sơn, tạo tự và trụ trì nhiều đời tại chùa An Dương.

Tại nghi thức Quá đường, Ni sư Thích Nữ Kim Hoa đại diện cho Ni chúng bổn tự kính dâng lên lời tác bạch cúng dường đến chư Tôn đức Tăng Ni. Vì tình Linh Sơn pháp lữ và nhận lời kiền thỉnh của đạo tràng chùa An Dương mà quý ngài đã quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ, giúp cho hiếu sự được thập phần viên mãn.

Để cho buổi lễ được trang nghiêm như pháp, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn đại lao chư Tôn đức Tăng, Ni đã ban lời đạo từ đến chư Ni và Phật tử chùa An Dương. Hòa thượng ân cần sách tấn môn đồ đệ tử có mặt trong buổi lễ hôm nay nên noi theo con đường mà các Tổ sư đã đi qua và tự mình tinh tấn, đốt đuốc tìm đường sáng cho riêng mình để đi đến bến bờ giác ngộ.

Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm và thành tựu viên mãn trong niềm hiếu kính của môn đồ tứ chúng.

Thiên Bình – Ban TTTT Phật giáo Gò Công Tây

Phật Sự Online