Thích Lệ Trang

Thích Lệ Trang

Tán Hương Tài – Thầy Định Thành

23/08/2020 21:43 89

Tán Hương Tài – Thầy Định Thành

HT.Thích Lệ Trang giải thích về “tháng cô hồn”

21/08/2020 17:54 35

Tháng 7 âm lịch gắn liền với các hoạt động bố thí, cúng dường sau ngày chư Tăng tự tứ của mọi người. Tuy nhiên hoạt động tâm linh mang nét đẹp văn hóa này ít nhiều bị hiểu sai, thậm chí thành một ý nghĩ tiêu cực. Đó là tháng của xui xẻo, tháng […]

QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

17/08/2020 18:50 57

QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI – Thầy Định Thành

Phật Hóa Tang Lễ – HT. Thích Lệ Trang

01/07/2020 13:53 32

Phật Hóa Tang Lễ – HT. Thích Lệ Trang

QUY SƠN CẢNH SÁCH – BÀI 2 – HT. THÍCH LỆ TRANG

19/06/2020 17:05 79

QUY SƠN CẢNH SÁCH – BÀI 2 – HT. THÍCH LỆ TRANG

QUY SƠN CẢNH SÁCH – BÀI 1 – HT. THÍCH LỆ TRANG

19/06/2020 17:03 115

QUY SƠN CẢNH SÁCH – BÀI 1 – HT. THÍCH LỆ TRANG

Phật Hóa Tang Lễ – Hòa Thượng Thích Lệ Trang

28/05/2020 08:07 37

Phật Hóa Tang Lễ – Hòa Thượng Thích Lệ Trang

SÁM KHÁNH ĐẢN – Thầy Định Thành

05/05/2020 18:44 34

SÁM KHÁNH ĐẢN – Thầy Định Thành

CÚNG ĐỘNG THỔ XÂY NHÀ Và Những Điều Cần Lưu Ý – HT. Thích Lệ Trang

05/05/2020 11:04 42

CÚNG ĐỘNG THỔ XÂY NHÀ Và Những Điều Cần Lưu Ý – HT. Thích Lệ Trang

AN TÁNG thế nào cho đúng để người thân SIÊU THOÁT – HT. Thích Lệ Trang

05/05/2020 11:03 39

AN TÁNG thế nào cho đúng để người thân SIÊU THOÁT – HT. Thích Lệ Trang