Thầy Pháp Hòa xúc động nghẹn ngào khi nói về những ân tình mà thầy đã nhận