Chuyên mục
Phật Học Phật Pháp Vấn Đáp

Vì sao người Phật tử phải tụng kinh, trì chú, niệm Phật?

Tại sao người Phật tử phải tụng kinh, trì chú, niệm Phật? Tụng kinh, trì Chú, niệm Phật là 3 phương pháp tu hành đủ cả Sự và Lý. Phật tử cần phải học tụng kinh, niệm Phật và trì Chú để lời nói và việc làm phù hợp, mới có được kết quả tốt […]

Chuyên mục
Phật Học Phật Pháp Vấn Đáp

Không ăn chay trì chú, niệm Phật được không?

Tôi nghe một người thân nói không nên trì chú hay niệm Phật sau khi ăn thịt cá, điều ấy đúng không? Hỏi: Tôi ở nước ngoài, hiện đang đi học nên cũng chưa thuận duyên để ăn chay trường. Tôi có thói quen đọc chú Đại bi mọi lúc, mọi nơi, ngay cả đi xe bus cũng […]

Chuyên mục
Phật Pháp Vấn Đáp

Trì chú và niệm Phật cái nào linh nghiệm hơn?

Trì chú và niệm Phật hoặc tu bất cứ pháp môn nào, mục đích cũng là để được định tâm. Nếu tâm không định thì phiền não phát sanh. Có dứt hết vô minh phiền não lậu hoặc thì hành giả mới có thể thành tựu được đạo quả. Hỏi: Kính bạch thầy, con thường trì […]

Chuyên mục
Phật Học

CÓ NÊN TRÌ CHÚ ĐẠI BI Ở PHÒNG TRỌ KHÔNG? NIỆM PHẬT KHI ĐI NHÀ VỆ SINH CÓ MANG TỘI KHÔNG?

VẤN: Con rất thích niệm Phật và trì niệm chú Đại Bi. Tuy nhiên, vì con là một sinh viên đại học và đang thuê phòng trọ ở với nhiều bạn khác, phòng lại chật hẹp nên không dám mang ảnh Phật vào phòng. Hàng tháng, con cũng cố gắng đến chùa tụng kinh và trì chú Đại Bi với đại chúng nhưng ở phòng trọ con không dám trì niệm vì sợ mang tội […]