Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Cáo phó: Hòa thượng Thích Trí Hiển viên tịch

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Trí Hiển đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 3 năm Tân Sửu (nhằm ngày 01/5/2021) – Trụ thế 80 năm – Hạ lạp 50 năm. Ban Trị sự huyện Bình Đại, môn đồ pháp quyến vô cùng […]