Chuyên mục
Phật Học

Bảy bước chân đi tiêu biểu bảy yếu tố giác ngộ

Bảy bước đi của Bồ-tát Tất-đạt-đa trong ngày thị hiện đản sanh là tiêu biểu cho bảy yếu tố giác ngộ, hay nói theo thuật ngữ chuyên môn của Phật học là Thất giác chi hoặc Thất bồ-đề phần. Hễ bất cứ ai thực tập thành tựu được bảy yếu tố giác ngộ này thì […]

Chuyên mục
Phật Học Phật Pháp Vấn Đáp

Có cần hiện đại hóa Phật giáo?

Có nhiều vị tương đối có chút trí thức và ngay cả một vài Phật tử cũng thường cho mình là trí thức Phật giáo, đã gặp tôi nói chuyện và đề nghị tôi nên góp phần vào việc “hiện đại hóa Phật giáo” Tôi đã cười và nói với các vị ấy rằng: “Đạo […]

Chuyên mục
Phật Học

Phương pháp loại bỏ khổ đau

Không có cái lợi nào mà không có cái hại. Ta biết như vậy, ta thấy như vậy để làm gì? Để tránh nó, như voi tránh bẫy sập. Nếu ta thấy lợi mà không tránh, thì trước sau gì ta cũng rơi vào bẫy sập của thất vọng, hận thù và khổ đau. Ta […]

Chuyên mục
Phật Pháp Vấn Đáp

Tây phương Tịnh độ và Phật A Di Đà có thật hay không?

Có những quan niệm cho rằng, Tây phương Tịnh độ của Phật A Di Đà (Amitābha) là không có thật, như vậy có đúng không? Không đúng! Tây phương Tịnh độ không có là đối với người không có đức tin Tịnh độ, chứ không phải là không có đối với những người có đức […]