Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

TP.HCM : Hòa thượng Thích Phước Thông viên tịch

Hôm nay 26-5, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 12, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Phước Thông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 12, viện chủ chùa Tịnh Quang vừa viên tịch. Theo đó, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên […]