Chuyên mục
Nhân Vật Phật Giáo

Tiền Giang: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Như Bình tân viên tịch

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang vừa ký Cáo Bạch thông báo như sau: NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ BÌNH – Nguyên Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; – Thành viên Ban Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; – […]