Tags Tán Điệu Thiền Môn

Tag: Tán Điệu Thiền Môn

Chí Tâm Tín Lễ – TT. Thích Lệ Trang

Chí tâm tín lễ Phật đà da, lưỡng túc tôn, tam giác viên, vạn đức cụ, thiên nhân điều ngự sư, án già hồng,...

TÁN BẢO ĐẢNH – TT. THÍCH LỆ TRANG

Bảo đảnh nhiệt danh hương,Phổ biến thập phương.Kiền thành phụng hiến Pháp Trung Vương,Đoan vị Việt Nam chúc thánh thọĐịa cửu thiên trường.Nam mô...

Tán Hương Xông – TT. Thích Lệ Trang

Tán Hương Xông - TT. Thích Lệ Trang  https://www.youtube.com/watch?v=vNtD4bI_W8Q

Most Read