Chuyên mục
Phật Học

Cầu siêu – báo hiếu theo kinh Địa Tạng

Phật giáo Việt Nam tồn tại và phát triển lâu dài một phần nhờ vào sự tín ngưỡng. Tiếp nhận kinh điển và các nghi thức hành trì từ chư Tổ sư Trung hoa, Phật giáo Việt Nam hầu như chỉ tuân hành theo các nghi thức ấy mặc dù vẫn có những thay đổi […]

Chuyên mục
Tin Tức Phật Giáo

Sức lan tỏa mạnh mẽ từ phong trào chép Kinh Địa Tạng tại ngôi chùa hơn 1000 năm tuổi ở Hà Nam

Một quyển kinh chép tay, được sư thầy trụ trì chùa Địa Tạng Phi Lai ví von có giá trị như cả trăm triệu tiền xây dựng. Như vậy chúng ta đời này, dù sinh vào cảnh nghèo khó, vẫn có cơ hội để công đức xây dựng chùa bằng hình thức chép kinh. Đại […]

Chuyên mục
Phật Học

Người mẹ nên đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện trong thời gian mang thai

Người mẹ khi mang thai nên đọc tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện hoặc niệm ngàn câu danh hiệu Địa tạng Vương Bồ tát. Với việc đọc tụng, lễ lạy chân thành, tha thiết như thế sẽ đem đến một hiệu quả bất khả tư nghì. Bởi lẽ, theo […]

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Có câu hỏi nào là “Hỏi Ngu” không? (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Có câu hỏi nào là “Hỏi Ngu” không? (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Hạnh Lắng Nghe (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Hạnh Lắng Nghe (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Vì sao tụng kinh như ca hát? (vấn đáp) Thầy Thích Pháp Hòa

Vì sao tụng kinh như ca hát? (vấn đáp) Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Phương Tiện Tu Học (vấn đáp) Thầy Thích Pháp Hòa

Phương Tiện Tu Học (vấn đáp) Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Thế nào là Năng Lượng Từ Bi (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Thế nào là Năng Lượng Từ Bi (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Chân Lý là gì? (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Chân Lý là gì? (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Tụng Kinh Khi Lâm Chung (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Tụng Kinh Khi Lâm Chung (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Đới Nghiệp Vãng Sanh là gì? – Thầy Thích Pháp Hòa vấn đáp

Đới Nghiệp Vãng Sanh là gì? – Thầy Thích Pháp Hòa vấn đáp Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Có 3 Loại Con (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Có 3 Loại Con (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/W1IOJoRx2RM” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe> Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Tu mà không phô trương mới gọi là Tu (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Tu mà không phô trương mới gọi là Tu (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Tưởng Niệm Hai Người Mẹ – Thầy Thích Pháp Hòa ( ngày 13.5.2018 )

Tưởng Niệm Hai Người Mẹ – Thầy Thích Pháp Hòa ( ngày 13.5.2018 ) Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Phật Tử Tại Gia Nên Tụng Kinh Gì? (vấn đáp mới 2018) – Thầy Thích Pháp Hòa

Phật Tử Tại Gia Nên Tụng Kinh Gì? (vấn đáp mới 2018) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Kính Mừng Phật Đản Tại Chùa Phổ Đức , Calgary ( 29.5.2018 )

Kính Mừng Phật Đản Tại Chùa Phổ Đức , Calgary ( 29.5.2018 ) Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Người Tại Gia An Lạc – Thầy Thích Pháp Hòa ( Toronto ngày 1.9.2018 )

Người Tại Gia An Lạc – Thầy Thích Pháp Hòa ( Toronto ngày 1.9.2018 ) Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Ý Nghĩa Ngày Sóc và Ngày Vọng (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Ý Nghĩa Ngày Sóc và Ngày Vọng (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

trả lời vấn đáp về Phật Pháp Nhiệm Màu có hay không? – Thầy Thích Pháp Hòa

trả lời vấn đáp về Phật Pháp Nhiệm Màu có hay không? – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Nghi Thức Thỉnh Giảng Sư (vấn đáp Phật Pháp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghi Thức Thỉnh Giảng Sư (vấn đáp Phật Pháp) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Thầy Thích Pháp Hòa trả lời vấn đáp 4 câu hỏi của Phật Tử rất hay

Thầy Thích Pháp Hòa trả lời vấn đáp 4 câu hỏi của Phật Tử rất hay Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Ý Nghĩa của “Bản Lai Diện Mục” (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Ý Nghĩa của “Bản Lai Diện Mục” (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu Cha Mẹ có chữ chạy To, dễ đọc ? Thầy Thích Pháp Hòa Tụng

Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu Cha Mẹ có chữ chạy To, dễ đọc ? Thầy Thích Pháp Hòa Tụng Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Thầy Chia Sẽ Nhạc Tình Của Trịnh Công Sơn (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Thầy Chia Sẽ Nhạc Tình Của Trịnh Công Sơn (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Sự tích Mục Liên Thanh Đề 01.09.2018 (vấn đáp mới) – Thầy Thích Pháp Hòa

Sự tích Mục Liên Thanh Đề 01.09.2018 (vấn đáp mới) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Đức Phật Ngồi Thiền 49 Ngày Có Ăn Không? – Thầy Thích Pháp Hòa vấn đáp

Đức Phật Ngồi Thiền 49 Ngày Có Ăn Không? – Thầy Thích Pháp Hòa vấn đáp Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Minh Sư là gì? (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Minh Sư là gì? (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Có 3 Cái Duyên – Thầy Thích Pháp Hòa vấn đáp

Có 3 Cái Duyên – Thầy Thích Pháp Hòa vấn đáp Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Đời là Biển Khổ – Thầy Thích Pháp Hòa

Đời là Biển Khổ – Thầy Thích Pháp Hòa Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Ý Nghĩa Tự Do và Tự Tại – Thầy Thích Pháp Hòa vấn đáp

Ý Nghĩa Tự Do và Tự Tại – Thầy Thích Pháp Hòa vấn đáp Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa