Chuyên mục
Phật Học

Cảm niệm Phật Đản

Kính lạy Đấng Cha Lành của tất cả chúng sinh. Khi tia sáng rọi vào cuộc đời thì bóng đêm dần tan; khi chân lý chiếu vào lòng người thì vô minh dần mất. Khi Đức Phật xuất hiện giữa đời thì thế giới sẽ dần dần thay đổi để con người thương yêu nhau […]