Chuyên mục
Phật Học

Đức Quan Âm hiện hữu giữa lòng cuộc đời

Muốn hiểu và thấy Bồ-tát Quan Âm, chúng ta phải nhìn thẳng vào xã hội. Đức Quan Âm hiện hữu giữa lòng cuộc đời này, không cần tìm kiếm ở đâu khác. Trong phẩm Phổ môn thứ 25, Đức Phật nói về công hạnh siêu tuyệt của Đức Quan Âm mà chỉ có Phật mới […]

Chuyên mục
Phật Học

Nghiên cứu mới về Bồ tát Quán Âm ở Việt Nam

“Phật bà Bể Nam – Truyện Quán Âm Diệu Thiện” bước đầu làm rõ quá trình truyền bá, tiếp nhận và dung hợp hình tượng Quán Âm trong Phật giáo với tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Bồ tát Quán Âm là một chủ đề bao trùm các lĩnh vực văn hoá, xã hội, tư […]

Chuyên mục
Phật Pháp Vấn Đáp

Bồ-tát Quán Âm đứng bên tay nào của Phật A Di Đà?

HỎI: Tại sao tượng Bồ-tát Quán Âm, có nơi tôn trí bên tay trái và có nơi lại tôn trí bên tay phải của Phật A Di Đà, vậy cách nào đúng? (VĂN SƠN, sonsao…@gmail.com) Bộ tượng Tây phương Tam Thánh ĐÁP: Bạn Văn Sơn thân mến! Quy chuẩn của bộ tượng Tây phương Tam […]

Chuyên mục
Phật Học

Cảm nhận về Đức Phật Quan Âm và phẩm Phổ môn

Phật Bà Quan Âm, hay Bồ tát Quán Thế Âm, là hình ảnh quá quen thuộc và thân thương của tín đồ Phật giáo ở châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc và Việt Nam. Đối với Phật tử Trung Quốc, đó là hình ảnh một phụ nữ mỹ lệ mặc áo choàng trắng, […]

Chuyên mục
Phật Học

Tôi tin các vị Bồ-tát luôn hiện hữu

Trong Phật giáo thì chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Thanh văn đệ tử của Phật là những con người có thật, còn các vị Bồ-tát chỉ được đề cập trong các kinh điển chứ không phải là những nhân vật lịch sử cụ thể ở cõi đời này. Thánh […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Nhờ đúc tượng Quán Âm thấy Phật Di Đà sinh về cực lạc

Ngay ngày đó, Sư đem việc ấy kể lại, đồng thời khuyên bảo đệ tử tinh tấn tu hành, dũng mãnh trong giáo pháp của Như Lai, không sinh tâm biếng nhác. Ảnh minh họa Sư Thích Tự Giác người Vọng Đô, Bác Lăng. Năm mười tuổi, Sư làm đệ tử ngài Trí Khâm chùa […]

Chuyên mục
Phật Học

Bồ Tát Quan Thế Âm bao giờ cũng ở sẵn trong tâm ta

Bồ Tát Quán Thế Âm có thể biến thành 357 hóa thân và đi khắp thế gian để cứu độ chúng sinh. Một hình tượng quen thuộc khác của Quan Âm là “Thiên thủ thiên nhãn”, tức là có ngàn mắt, ngàn tay để có thể rộng độ hết những chúng sanh nào nguyện cầu […]