Địa điểm tâm linh

Sư trưởng Như Thanh và di sản bia tháp

Nằm trong quần thể chùa tháp Đại Tòng Lâm thuộc trung tâm thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, Huê Lâm II ngày nay đã trở thành ngôi bảo tự trang nghiêm, rộng lớn, lưu dấu nhục thân cố Sư trưởng Như Thanh – một bậc đại danh Ni của Ni giới Nam Bộ cận […]
21

Nằm trong quần thể chùa tháp Đại Tòng Lâm thuộc trung tâm thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, Huê Lâm II ngày nay đã trở thành ngôi bảo tự trang nghiêm, rộng lớn, lưu dấu nhục thân cố Sư trưởng Như Thanh – một bậc đại danh Ni của Ni giới Nam Bộ cận đại.

22 năm trôi qua kể từ ngày Ân sư khuất bóng cũng là 22 năm Ni chúng miền Nam thiếu vắng sự giáo huấn của Người. Riêng tôi, cách xa hơn hai thập niên để hình dung về một bậc Trưởng lão Ni mô phạm lại càng là điều vô cùng cách trở và thiếu hiện thực. Ấy vậy, khi đứng trước khuôn viên “Đàm Hoa bảo tháp” do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phụng lập cho Sư trưởng – một chứng tích lịch sử đã kéo tôi về quy kính sự thanh cao mà tôi đã nghe, đã đọc về Người không lâu trước đó. Chí ít, bên bia mộ khắc ghi tên Người còn cả một trang sử được chạm trổ (mặt trong tường bảo tháp) bằng những vần điệu xúc tích qua 4 bài thơ thất ngôn bát cú về công hạnh và đạo nghiệp của Sư trưởng.

1. Ba y một bát bước đường dài

Thuận Hóa, Thăng Long học biện tài

Từ phận đủ đầy trong nghi tắc

Tỳ ni trùng trị hạnh Như Lai

Tiếp dẫn chúng sanh nên đạo nghiệp

Dắt dìu đoàn thể buổi tương lai

Khắp nơi ai cũng đều quy ngưỡng

Sư trưởng Hồng Thanh ở chỗ này.

Huê Lâm II ngày nay đã trở thành ngôi bảo tự trang nghiêm, rộng lớn, lưu dấu nhục thân cố Sư trưởng Như Thanh – một bậc đại danh Ni của Ni giới Nam Bộ cận đại.

2. Thủ Đức từ khi gửi chút duyên

Phước Tường xuất thế được lưu truyền

Sớm lo công quả vui tình Phật

Chiều lại cùng nhau tụng chân thuyên

Gieo giống Bồ đề không lui sụt

Mở mang Bát Nhã tịnh tâm thiền

Ra đi tham học chân thiện mỹ

Trở lại nơi nào cũng bổn nguyên. 

3. Nguyện lực hoằng thâm lợi ích sâu

Phát huy đạo cả lộ duyên mầu

Dương trong trăng sáng đầy ba cõi

Ý đẹp lời hay khắp bốn châu

Núi Phố vẹn lòng ân pháp hóa

Hải Vân thắm đượm cưỡi xe trâu

Hội Sơn một độ ngôi phương trượng

Trùng kiến Huê Lâm buổi ban đầu.

“Đàm Hoa bảo tháp” do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phụng lập cho Sư trưởng

4. Hồi quang phản chiếu chí lợi tha

Tuyên dương đạo Thích hạnh Tăng già

Ni bộ lập thành công đệ nhất

Từ Nghiêm độ chúng cảnh Thiền na

Một đời trọn vẹn hơn tám chục

Tùy duyên hóa độ cõi Ta bà

Theo dấu chân xưa về Bảo sở

Tháp bia còn đó với sử gia.

Có thể nói, 4 bài thơ không đủ để diễn tả hết công hạnh của Người cho dân tộc và Đạo pháp nhưng với sự ấn chứng của Tăng già, nó đủ ý nghĩa để chuyển tải giá trị nền “di sản văn hóa vật thể và phi vật thể” của một bậc Đại Ni Nam Bộ cận đại. Đàm Hoa vẫn còn đó dưới chân bảo tháp nhưng hơi thở và tất cả sự kính ngưỡng về Sư trưởng đang được tiếp nối bởi nhiều thế hệ nhiệt huyết của Huê Lâm. Đó cũng là điều tất nhiên và rất được mong mỏi sau sự an nghỉ của Người:

Giác ngạn thần du Long nữ thiền thiên huyền bửu tháp

Diêm phù hóa mãn Kiều Đàm tịnh cảnh ký chân thân.

(Câu đối trước cổng bảo tháp)

5 ( 1 bình chọn )