Home Nghi Lễ Tán Điệu Thiền Môn Phương Trượng Định Thành -《LỄ THỈNH DIỆN NHIÊN-LỄ THỈNH NGŨ PHƯƠNG》

Phương Trượng Định Thành -《LỄ THỈNH DIỆN NHIÊN-LỄ THỈNH NGŨ PHƯƠNG》

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=sPJoGKbt1Ew[/embedyt]