Home Tin Tức Phật Giáo Phụng sự chúng sinh

Phụng sự chúng sinh

“Hình ảnh Thượng toạ Thích Thanh Phong – Uỷ viên thường trực, Phó trưởng ban Từ thiện Trung ương GHPGVN vác từng bao gạo cùng với chư Tăng, Phật tử Tổ Đình Vĩnh Nghiêm chuẩn bị những phần cứu trợ, hướng đến đồng bào lũ lụt miền Trung mới thấy được hình ảnh đẹp của Tu sĩ Phật giáo, những vị sứ giả của Như Lai.”

Thượng toạ Thích Thanh Phong – Uỷ viên thường trực, Phó trưởng ban Từ thiện Trung ương GHPGVN.

Phụng sự chúng sinh

Xuất gia nào phải lánh đời

Then cài nhập thất

Buông rời tha nhân

Phải đâu chỉ biết bản thân

Tịnh trai

Chuông mõ

Lâm râm nguyện cầu

Xuất gia vuông áo tròn đầu

Phải đâu trốn chạy dãi dầu nắng mưa

Nằm ngồi tụng tối niệm trưa

Chuyện người bỏ mặc

Ở chùa cho yên?

Xuất gia nương tựa cửa thiền

Học tu chánh pháp giữa điên đảo đời

Kinh vàng kệ ngọc vạn lời

Truyền lưu ứng dụng

Đắp bồi thân tâm

Đường dài thúc liễm hành thâm

Từ Bi trải khắp cõi trần gian lao

Xuất ly, nhập thế ra vào

Thiên tai lũ lụt

Đồng bào lâm nguy

Xuất trần nào phải viễn ly

Phát tâm phụng sự sá gì hiểm hung

Gạo lành cứu đói miền Trung

Lên đường gấp rút lừng khừng nữa sao?

Tình thương rộng lớn dạt dào

Sức già vai yếu chẳng nao núng lòng

Gạo lành nhẹ tựa như bông

Vác khiêng chuyển chất, xốc bồng đẩy lên

Mệt vui với nụ cười hiền

Mong xe lăn bánh xuyên đêm kịp ngày…

Miền Trung biển nước tràn đầy

Tình thương ấm áp nơi này mênh mang…