Phật Pháp Vấn Đáp

Phật Pháp Vấn Đáp

Vô tình làm hư tượng Bồ-tát có phạm tội nghịch?

18/04/2021 17:42 148

Vừa qua, trong lúc lau tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, tôi vì sơ ý lỡ tay làm sứt mẻ một phần nhỏ thân tượng Ngài. Xin hỏi tôi phạm tội ngũ nghịch (làm thân Phật chảy máu) không?Hóagiải bằngcách nào? (DUY PRO, duyninja23…@gmail.com) Bạn Duy Pro thân mến! Khi cố tình hủy hoại đập phá […]

Kiếp trước gieo nhân gì mà kiếp này khổ?

16/04/2021 22:32 85

Trong kinh Phật thường nói: “Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất”…Điều này khuyên răn chúng ta phải hết sức cẩn thận “các điều ác chớ làm, siêng làm các điều lành”. Có một nữ sĩ định cư […]

Nên cầu siêu và thờ cúng vong nhi như thế nào?

15/04/2021 21:38 20

Bạn không nên làm việc phá thai, vì phá thai đồng với tội giết người, dù thai nhi đó bao nhiêu tháng cũng thế thôi. Sát đã là gây thêm nghiệp báo rồi, lại thêm mất tính đạo đức, tính người vì đã giết “con”. Vấn: Con là một người mẹ đầy đau khổ và xấu […]

Vì sao người mới mất không nên đụng vào thân thọ?

15/04/2021 21:31 13

Sau khi thần thức rời khỏi thân xác rồi thì họ hoàn toàn không còn cảm giác gì, nhưng lúc họ vừa mới rời khỏi thì có. Cho nên lúc này là lúc quyết định. Xưa kia chư vị Đại Đức Tổ Sư có dạy chúng ta khi giúp các vị liên hữu trợ niệm […]

Chín bậc phù đồ là gì?

13/04/2021 18:52 13

Hỏi: Tôi đọc sách thấy câu “Dẫu xây chín bậc Phù đồ, chẳng bằng làm phúc cứu cho một người”. Vậy phù đồ là gì? Ý nghĩa của câu này thế nào? Đáp: Phù đồ hay Phật đồ là phiên âm của Stupa (Sanscrit), Hán và Việt dịch đồng nghĩa là tháp. Ở Ấn Độ, rất nhiều […]

Người được hồi hướng nhận phước như thế nào?

05/04/2021 11:50 58

Hỏi: Tôi thường nghe nói hồi hướng phước đức cho người đã khuất để được tăng phước mà sinh về cõi lành. Vậy có thể hồi hướng phước đức cho một người còn sống được bình an, khỏe mạnh không? Theo quan điểm của đạo Phật, người được hồi hướng phước đức nhận phước như thế nào? (PHÚC CHÂU, catbui…@yahoo.com) Bạn […]

Làm sao để chuyển hóa khởi ý bất thiện?

30/03/2021 19:13 39

Hỏi: Tôi là Phật tử, năm nay 30 tuổi. Trước giờ tôi luôn tôn kính Đức Phật nhưng gần đây, trong tâm ý tôi có xảy ra một chuyện khiến tôi rất lo lắng. Đó là mỗi khi nhìn hình tượng Phật, Bồ-tát thì trong đầu tôi cứ nảy ra các ý tưởng bất kính. Các […]

“Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” trích từ kinh nào?

30/03/2021 19:12 97

Câu kinh “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” do chính Đức Phật nói hay được suy diễn về sau trên cơ sở mỗi chúng sinh đều có Phật tánh và có khả năng trở thành bậc Giác ngộ? Nếu do chính Đức Phật nói thì được trích nguyên văn từ […]

Người cư sĩ, nữ giới tu thành Phật không?

23/03/2021 22:37 64

Phật dạy: “…Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sanh là bậc sẽ thành Phật….” Ai khéo tu thì được, ai vụng tu thì sa đọa. Những ai giác ngộ cao độ thì thành Phật, ai không giác ngộ cao độ thì không thành Phật; nên không […]

Con Phật con ma nghĩa là như thế nào?

23/03/2021 22:20 36

Trong cuộc sống, nếu chúng ta luôn thực hiện những việc làm có tính chất trí tuệ, từ bi và không tội lỗi thì mình là con Phật; ngược lại, nếu hành động của chúng ta không có trí tuệ, không có lòng từ bi và gây ra điều tội lỗi thì mình là con […]