Phật Học

Phật Học

Lời hay chưa hẳn đã chiếm được lòng người

18/04/2021 20:11 11

Ai cũng thích được tán dương, khen ngợi, ai cũng thấy dễ chịu với những lời khen, dù bản thân không đúng hoặc đúng rất ít với lời khen đó. Tuy nhiên có trường hợp mình nói lời an ủi, động viên người khác nhưng vẫn thấy cảm giác là lạ, bất an giống như […]

Vô tình làm hư tượng Bồ-tát có phạm tội nghịch?

18/04/2021 17:42 147

Vừa qua, trong lúc lau tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, tôi vì sơ ý lỡ tay làm sứt mẻ một phần nhỏ thân tượng Ngài. Xin hỏi tôi phạm tội ngũ nghịch (làm thân Phật chảy máu) không?Hóagiải bằngcách nào? (DUY PRO, duyninja23…@gmail.com) Bạn Duy Pro thân mến! Khi cố tình hủy hoại đập phá […]

“Học Phật càng lâu, rời Phật càng xa” có đúng không?

17/04/2021 15:57 27

Nếu đem từ bi và trí tuệ của Phật ứng dụng vào sinh hoạt hàng ngày mà không nóng vội chấm dứt sống chết chứng Niết bàn thì chẳng lẽ lại nảy sinh sự hiểu lầm “Học Phật càng lâu, rời Phật càng xa”? Thường nghe người ta nói: “Tin Phật ba ngày thì Phật […]

Kiếp trước gieo nhân gì mà kiếp này khổ?

16/04/2021 22:32 85

Trong kinh Phật thường nói: “Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất”…Điều này khuyên răn chúng ta phải hết sức cẩn thận “các điều ác chớ làm, siêng làm các điều lành”. Có một nữ sĩ định cư […]

Người niệm Phật thấy tướng tốt thì làm thế nào?

16/04/2021 18:38 103

Nếu ngày thường niệm Phật, không nhằm mục đích thấy điều lành mà điều lành tự hiện có thể là tốt, cũng có thể không phải là tốt lắm. Pháp môn niệm Phật thuộc pháp môn tự tướng. Sự xuất hiện của kinh “Quán vô lượng thọ” là do khi Đức Phật còn tại thế, Thái tử A-xà-thế chiếm ngôi Vua, bắt giam Vua cha là Tần-bà-sa-la cùng […]

An lạc và giải thoát

16/04/2021 11:10 77

An lạc, cũng như giải thoát, có nhiều thứ lớp và nếu muốn ta có thể chứng nghiệm được. Có an lạc tức là đã giải thoát, và càng có giải thoát ta càng có an lạc. Giải thoát không phải là những điều xa vời là những cái ta có thể đạt tới được trong […]

Tam pháp ấn: Ba dấu ấn của chính pháp

16/04/2021 11:08 19

Tam Pháp Ấn là ba dấu ấn để xác nhận lời giảng chân chính của Đức Phật, bao gồm: Vô thường, Vô ngã và Niết bàn. Nếu lời giảng về Phật pháp thiếu một trong ba dấu ấn này thì đó không phải là một lời giảng Phật pháp chân thực. Vô thường Vô thường […]

Rửa chén bát, cào lá khô: Trí tuệ từ các bậc tiền nhân

16/04/2021 11:06 17

Tác giả Karen Maezen Miller nói về cách thực hành hàng ngày của các vị thiền sư từ xa xưa có thể giúp chúng ta tiếp xúc sâu sắc với những điều bất như ý trong đời sống, thông qua chuyện làm việc nhà. Vào mùa thu, tán cây ngô đồng khổng lồ ở sân […]

Ý nghĩa pháp phương tiện và chân thật theo kinh Pháp hoa

16/04/2021 11:03 16

Theo tinh thần Pháp hoa, chỉ có Đức Phật thị hiện trên cuộc đời, mang thân phàm phu và xuất gia học đạo, chỉ tu 6 năm mà thành Phật. Từ đó đến nay, biết bao nhiêu người tu trải qua 5 năm, 10 năm, hay suốt cả cuộc đời, nhưng không ai thành Phật. […]

Nguồn gốc của Phật thất

15/04/2021 21:40 18

Khóa tu Phật thất pháp môn Tịnh độ, bắt nguồn từ kinh A Di Đà mà thiết lập, như câu: “Nghe nói Phật A Di Đà, niệm danh hiệu của Ngài từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người ấy đến lúc lâm chung, Phật A Di Đà cùng chư Thánh chúng […]