Chuyên mục
Thích Trí Quảng

Cải Tạo Thân Tâm – HT. Thích Trí Quảng

Cải Tạo Thân Tâm – HT. Thích Trí Quảng

Chuyên mục
Thích Thiện Thuận

Khẩu Nghiệp Là Nghiệp Nặng Nhất Cuộc Sống “Rất Giá Trị” | Thầy Thích Thiện Thuận

Chuyên mục
Thích Trí Chơn

Là Phật tử NÊN HIỂU ý nghĩa mỗi TƯỢNG PHẬT được THỜ tại Chùa – Thầy Trí Chơn

Là Phật tử NÊN HIỂU ý nghĩa mỗi TƯỢNG PHẬT được THỜ tại Chùa – Thầy Trí Chơn

Chuyên mục
Phật Học

GIẾT TRÂU LẤY DA LÀM TRỐNG ĐỂ TRONG CHÙA vậy NHÂN QUẢ AI CHỊU

GIẾT TRÂU LẤY DA LÀM TRỐNG ĐỂ TRONG CHÙA vậy NHÂN QUẢ AI CHỊU.

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

NGHI LỄ TRONG THỜ CÚNG P.2 – TT. THÍCH LỆ TRANG

NGHI LỄ TRONG THỜ CÚNG P.2 – TT. THÍCH LỆ TRANG

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

NGHI LỄ TRONG THỜ CÚNG – TT. THÍCH LỆ TRANG

NGHI LỄ TRONG THỜ CÚNG – TT. THÍCH LỆ TRANG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

TÂM CHÚNG SANH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

TÂM CHÚNG SANH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

ĐÔI CÁNH VÔ TÂM – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

ĐÔI CÁNH VÔ TÂM – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

MƯỜI ĐIỀU LÀNH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

MƯỜI ĐIỀU LÀNH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

NGÔI CHÙA TÂM LINH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

NGÔI CHÙA TÂM LINH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG  

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

Phật Hóa Tang Lễ – TT. Thích Lệ Trang

Phật Hóa Tang Lễ – TT. Thích Lệ Trang  

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

NHỚ ƠN – TT. THÍCH LỆ TRANG

NHỚ ƠN – TT. THÍCH LỆ TRANG    

Chuyên mục
Kinh - Kệ

Án Ma Ni Bát Di Hồng – TT. Thích Lệ Trang

Án Ma Ni Bát Di Hồng – TT. Thích Lệ Trang

Chuyên mục
Thích Thiện Thuận

Tu Cho Mình Hay Tu Cho Phật – TT. Thích Thiện Thuận

Tu Cho Mình Hay Tu Cho Phật – TT. Thích Thiện Thuận

Chuyên mục
Pháp Thoại

SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG – Thích Tâm Nguyên

 SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG – Thích Tâm Nguyên

Chuyên mục
Nghi Lễ

Tán Khể Siều – TT. Thích Lệ Trang

Tán Khể Siều – TT. Thích Lệ Trang  

Chuyên mục
Kinh - Kệ

Trì Niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( Theo Nghi Thức Huế )

Trì Niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( Theo Nghi Thức Huế )  

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Chiếc Thuyền Lướt Sóng – Thầy. Thích Pháp Hòa

Chiếc Thuyền Lướt Sóng – Thầy. Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Biểu Tướng “RÂU” Bát Tự Trên Tượng Phật – Thầy Thích Pháp Hòa

Biểu Tướng “RÂU” Bát Tự Trên Tượng Phật – Thầy. Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

TT Thích Lệ Trang chia sẽ Phật Pháp

TT Thích Lệ Trang chia sẽ Phật Pháp

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

KỆ KHAI THỊ – TT. THÍCH LỆ TRANG

KỆ KHAI THỊ – TT. THÍCH LỆ TRANG Kệ Khai Kinh – TT. Thích Lệ Trang giảng tại chùa Huê Nghiêm về bài Kệ Khai Thị trong Kinh Hoa Nghiêm được khắc trên bức hoành phi tại chùa Huê Nghiêm

Chuyên mục
Pháp Thoại

Vì sao ĐỨC PHẬT mỗi người một “BẢO BỐI” riêng ?

Vì sao ĐỨC PHẬT mỗi người một “BẢO BỐI” riêng ?

Chuyên mục
Thích Thông Phương

Công đức cúng dường Tổ Sư – TT. Thích Thông Phương

Công đức cúng dường Tổ Sư – TT. Thích Thông Phương

Chuyên mục
Thích Trí Chơn

Vì sao TỔ SƯ ĐẠT MA đi đâu cũng mang theo một CHIẾC GIÀY ?

Vì sao TỔ SƯ ĐẠT MA đi đâu cũng mang theo một CHIẾC GIÀY ?

Chuyên mục
Tán Điệu Thiền Môn

Tán Phổ Môn – Thích Minh Như

Tán Phổ Môn – Thích Minh Như

Chuyên mục
Tán Điệu Thiền Môn

Tán Dương Chi – Đ.Đ Thích Minh Như

Tán Dương Chi – Đ.Đ Thích Minh Như Cành dương nước pháp rưới ba ngàn Quan Âm cam lộ cứu trần gian Trời người trong sạch vào pháp giới Lửa đỏ làm nên đóa sen vàng.  NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT

Chuyên mục
Pháp Thoại

Lời Phật Dạy Để Có Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn – Đạt Lai Lạt Ma

Lời Phật Dạy Để Có Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn – Đạt Lai Lạt Ma

Chuyên mục
Phật Học

Đi Tìm Hạnh Phúc – Chấm Dứt Khổ Đau – Những Lời Phật Dạy

Đi Tìm Hạnh Phúc – Chấm Dứt Khổ Đau – Những Lời Phật Dạy

Chuyên mục
Phật Học

10 Điều Phật Dạy Làm Người

Để Tránh được nghiệp xấu bạn phải nghe 10 Điều Quan Trọng Phật Dạy Làm Người này  

Chuyên mục
Phật Học

Nhân Quả Và Số Phận Con Người

Nhân Quả Và Số Phận Con Người – Lời Phật Dạy Về Kiếp Sống Nhân Sinh – Thanh Tịnh Đạo