Long An : Chùa Pháp Môn cúng dường trường hạ tại Tổ Đình Kim Cang

Đang tải...

Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm Kỷ Hợi(25/06/2019), dưới sự hướng dẫn của Đại Đức trụ trì chùa Pháp Môn Thích An Nguyên, chư Tăng và Phật tử đã trở về Tổ Đình Kim Cang để cúng dường phẩm vật và tịnh tài lên chư Tôn Đức Tăng Ni đang an cư tại Tổ Đình.

Buổi lễ đặt dưới sự Chứng minh của HT. Thích Minh Thiện – Trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Long An đương vi Thiền chủ Hạ Trường, HT. Thích Thiện Tài – Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi Lễ PG tỉnh Long An đương vi Phó Thiền Chủ hiệp cùng chư Tôn Đức Tăng Ni tại hạ trường.

Đại Đức Thích An Nguyên – Trụ Trì chùa Pháp Môn đã hướng dẫn quý Phật tử lễ Phật, lễ Tổ, cúng Phật và dâng lời tác bạch cúng dường Trai Tăng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận :

Sau đó, đoàn đã đến Chùa Thiên Châu cúng dường Trường hạ và đã được Hòa Thượng Thích Minh Thiện – Trưởng ban Trị Sự Tỉnh Long An ban bố những lời Pháp sách tấn.

Nguồn : Chùa Pháp Môn

Bình luận

Đang tải...

Leave a Reply