Tin Tức Phật Giáo

Lâm Đồng: Pháp hội Cầu an đầu năm tại chùa Giác Hải

Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn Số: 21/CV-HĐTS V/v thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến dịch bệnh hiện nay và trong dịp Tết nguyên […]
45
Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn Số: 21/CV-HĐTS V/v thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến dịch bệnh hiện nay và trong dịp Tết nguyên đán Xuân Tân Sửu, chùa Giác Hải (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức Pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an đầu năm tại chùa.

Pháp hội thiết lập Đàn Tràng Dược Sư Thất Châu và hành lễ theo tinh thần kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức cúng dường và hành trì suốt 49 ngày đêm từ mồng 01 tết Nguyên Đán đến 20 tháng 02 âm lịch.

Bắt đầu từ tối ngày 14 tháng Giêng, pháp hội cầu an lần 1. Tối 18 tháng Giêng là Pháp hội cầu an lần 02. Cả 2 Pháp hội đều được sự tham gia đông đủ của Phật tử địa phương.

Đàn cầu an cung thỉnh 12 vị Thần tướng Dược Xoa là hoá thân của 12 vị Phật, Bồ Tát. Đây là 12 Thần tướng hộ mệnh cho 12 tuổi theo âm lịch.

Tại đây, mỗi Phật tử được xưng tên, pháp danh, năm sinh và vị thần Dược Xoa hộ mệnh trong không gian đầm ấm và thiền vị. Không thiết lập cửu diệu, không đồ thế, không nêu sao hạn.

Sau nghi thức cầu an, lễ Mông sơn thí thực và phóng sanh được diễn ra và pháp Hội Dược Sư tiếp tục được gia trì cho đến ngày 20 tháng 02 sẽ tạ đàn.

Chư Tăng bổn tự và Phật tử chùa Giác Hải nhất tâm cầu nguyện Thế giới hoà bình, Đạo Pháp trường tồn, nạn dịch Covid-19 sớm qua đi, thiên tai bão lũ không còn, nhân dân ấm no hạnh phúc.

Thanh Phong – Phật Sự Online

0 ( 0 bình chọn )