HT.Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng phê phán nạn BÈ PHÁI trong Đạo Phật – sự nguy hại của PGVN

28

HT.Phó Pháp Chủ lên tiếng phê phán nạn BÈ PHÁI trong Đạo Phật – sự nguy hại của PGVN

Xem thêm:
HT.Thích Trí Quảng vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN
Cốt Lõi Pháp Hoa – HT Thích Trí Quảng