Hiểu đúng về tam giới và sinh tử luân hồi

Một người hoàn toàn giác ngộ không còn sống trong Tam Giới, không còn sinh tử luân hồi, đâu cần “nhập Niết-bàn” mới thoát khỏi Tam Giới, mới chấm dứt sinh tử luân hồi!

Kính thưa Thầy, kinh nghiệm của con sau khi một người đã “thấy tánh” rồi thì trong cuộc sống này mình vẫn phải vận dụng đầu óc suy nghĩ để biết việc đúng, sai. Những việc mình làm trong cuộc sống suy ra cũng chỉ là tương đối. Như vậy trong lúc mình làm việc, mình có còn bị chi phối trong vòng sinh tử luân hồi nữa không vì mình vẫn còn có cái thân này?

Hay là lúc mình suy nghĩ với tâm tỉnh giác thì không còn gọi là trong vòng sinh tử nữa. Tuy thân còn bị ràng buộc trong Tam Giới nhưng tâm thì đã giải thoát.

Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con.

Trả lời:

Ảnh minh họa.

Con hiểu chưa đúng thế nào là Tam Giới và thế nào là sinh-tử-luân-hồi rồi đó.

Một người hoàn toàn giác ngộ không còn sống trong Tam Giới, không còn sinh tử luân hồi, đâu cần “nhập Niết-bàn” mới thoát khỏi Tam Giới, mới chấm dứt sinh tử luân hồi!

– Vì còn vô minh mới thấy Tam Giới.

– Vì còn ái dục mới có sinh-tử-luân-hồi.

Chỉ có tâm mới bị ràng buộc trong Tam Giới hay không, còn thân thì chỉ là tứ đại đâu có khái niệm tam giới mà bị ràng buộc?…

Thầy Viên Minh – phatgiao.org.vn