HÀNH TRÌ – BÀI 15 – PHÁP NGỮ KHAI CHUNG BẢNG ĐÊM GIAO THỪA – HT. THÍCH LỆ TRANG GIẢNG

49

HÀNH TRÌ – BÀI 15 – PHÁP NGỮ KHAI CHUNG BẢNG ĐÊM GIAO THỪA – HT. THÍCH LỆ TRANG GIẢNG