Đồng Nai: Thượng tọa Thích Tâm Hội viên tịch

Đồng Nai: Thượng tọa Thích Tâm Hội viên tịch

Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Thượng tọa Thích Tâm Hội, viện chủ chùa Hội An, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu viên tịch.

Chân dung Thượng tọa Thích Tâm Hội

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Thượng tọa đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 9 giờ, ngày 23-6-2021 (14-5-Tân Sửu) tại chùa Hội An, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Trụ thế: 80 tuổi; 26 năm Hạ lạp.

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 23-6-2021 (14-5-Tân Sửu). Kim quan nhục thân cố Thượng tọa được tôn trí tại chùa Hội An, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Lễ viếng bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24-6-2021 (15-5-Tân Sửu).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 8 giờ, ngày 27-6-2021 (18-5-Tân Sửu). Sau đó phụng tống kim quan nhục thân cố Thượng tọa đến Đài Hảo táng TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm lễ trà-tỳ.

H.Diệu/Báo Giác Ngộ

phatdaphambai