Chuyên mục
Tin Tức Phật Giáo

Chùa Nam Thiên Nhất Trụ (TP.Thủ Đức) ủng hộ 200 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch Covid-19

Ngày 3-6, Đại đức Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ (TP.Thủ Đức) đã trao 200 triệu đồng đến Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đại đức Thích Minh Đạo, trụ trì Nam Thiên Nhất Trụ trao 200 triệu đồng đến Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức

Việc làm này nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, chung tay, góp sức cùng nhân dân TP.Thủ Đức phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đại đức trụ trì cho biết số tiền trên là tấm lòng của chư Tăng và Phật tử chung tay hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ đang thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và người khó khăn do ảnh hưởng của dịch trên địa bàn Thủ Đức.

Nhà chùa mong góp phần nào đó sớm đẩy lùi dịch bệnh, cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

Báo Giác Ngộ