CHÙA HẢI QUANG – CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN – SÁM CHỦ : TT. THÍCH LỆ TRANG

26

CHÙA HẢI QUANG – CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN , SÁM CHỦ TT THÍCH LỆ TRANG – 25/7/KỶ HỢI