Chư Tăng TP.HCM bố-tát kỳ cuối năm Kỷ Hợi

42

Sáng nay, 14 tháng Chạp Kỷ Hợi, chư tôn đức Tăng thuộc Ban Chứng minh Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các quận, huyện cùng Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự thính giới trong kỳ bố-tát cuối năm Kỷ Hợi.

ANHAA (2).JPG
HT.Thích Trí Quảng niêm hương Tam bảo

Tại Việt Nam Quốc Tự, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn giáo phẩm chứng minh và đại chúng Tăng đã thực hiện các nghi thức theo truyền thống thiền môn tại Tổ đường, trang nghiêm niêm hương Tam bảo tại chánh điện.

Đại chúng đã trang nghiêm thính giới nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Đây là kỳ bố-tát cuối năm Kỷ Hợi, sau lễ bố-tát, thính giới chung, chư Tăng đã tham gia hội nghị do BTS GHPGVN TP tổ chức nhằm tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019, đề ra phương hướng hoạt động năm 2020.

ANHAA (3).JPG

Lễ bố-tát diễn ra trong sự trang nghiêm, thanh tịnh

ANHAA (4).JPG
Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

ANHAA (7).JPG

HT.Thích Lệ Trang trùng tuyên giới luật Đức Phật chế

ANHAA (6).JPG
Đối trước Tam bảo

ANHAA (5).JPG
Đây là kỳ bố-tát cuối năm Kỷ Hợi

Ph.V – Ảnh: Bảo Toàn – Báo Giác Ngộ