Home Nghi Lễ Pháp Khí Thiền Môn

Pháp Khí Thiền Môn

NGUỒN GỐC KIM CANG XỬ – Thích Thiện Phước

Kim cang xử tức chày kim cang, dịch âm là Phạt Chiết La, Bạt Chiết La, Phược Nhật La,… vốn là một loại binh...

Chuông trống Bát Nhã và ý nghĩa của nó

Chuông trống Bát Nhã và ý nghĩa của nó   Trong đạo Phật, tiếng chuông và tiếng trống là hai trong các loại pháp khí đã...

Most Read