Home Nghi Lễ

Nghi Lễ

VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: THẾ NÀO LÀ TRÌ, ĐỌC, TỤNG, XƯỚNG ?

VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: THẾ NÀO LÀ TRÌ, ĐỌC, TỤNG, XƯỚNG ?

GIỚI THIỆU TIỀN THÂN CỦA CHIẾC ÁO HẬU VÀ Y TRUYỀN THỐNG BẮC TRUYỀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

GIỚI THIỆU TIỀN THÂN CỦA CHIẾC ÁO HẬU VÀ Y TRUYỀN THỐNG BẮC TRUYỀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: CÁCH CỬ XƯỚNG VĂN BẢN TRONG THIỀN MÔN – HT: THÍCH LỆ TRANG

VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: CÁCH CỬ XƯỚNG VĂN BẢN TRONG THIỀN MÔN - HT: THÍCH LỆ TRANG

VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: THẾ NÀO LÀ TRÌ, ĐỌC, TỤNG, XƯỚNG? HOÀ THƯỢNG THÍCH LỆ TRANG GIẢNG

VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: THẾ NÀO LÀ TRÌ, ĐỌC, TỤNG, XƯỚNG? HOÀ THƯỢNG THÍCH LỆ TRANG GIẢNG

VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: CHÉN CƠM CÚNG ĐẠI BÀNG HOẠ CHỮ GÌ VÀO ĐÓ? HT: THÍCH LỆ TRANG

VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: CHÉN CƠM CÚNG ĐẠI BÀNG HOẠ CHỮ GÌ VÀO ĐÓ? HT: THÍCH LỆ TRANG 

HÀNH TRÌ – BÀI 15 – PHÁP NGỮ KHAI CHUNG BẢNG ĐÊM GIAO THỪA – HT. THÍCH LỆ TRANG GIẢNG

HÀNH TRÌ - BÀI 15 - PHÁP NGỮ KHAI CHUNG BẢNG ĐÊM GIAO THỪA - HT. THÍCH LỆ TRANG GIẢNG

HT. Thích Lệ Trang nói về lễ giao thừa trong Phật giáo và cách khấn nguyện đêm Giao Thừa

Lễ giao thừa rước năm mới là một nghi thức thiêng liêng của người Việt nói riêng và người Á Đông nói chung. Ở...

Trai Đàn Chẩn Tế Chùa Ấn Quang – TT. Thích Quảng Chơn

Trai Đàn Chẩn Tế Chùa Ấn Quang - TT. Thích Quảng Chơn

Chẩn Tế Chùa Thiền Tôn – HT. Thích Lệ Trang

Chẩn Tế Chùa Thiền Tôn - HT. Thích Lệ Trang

Tán Thiền Duyệt – Thầy Định Thành

Tán Thiền Duyệt - Thầy Định Thành ( TT. Thích Lệ Trang )Nguồn : Tâm Chương

Lời Thỉnh Linh – Thầy Định Thành

Lời Thỉnh Linh - Thầy Định Thành ( TT. Thích Lệ Trang )

Most Read