Home Nghi Lễ

Nghi Lễ

Văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch chuẩn nhất

Theo quan niệm dân gian, trong ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng, ngoài việc Phật, cúng tổ tiên, cúng trong nhà là điều...

QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI - Thầy Định Thành

SÁM KHÁNH ĐẢN – Thầy Định Thành

SÁM KHÁNH ĐẢN - Thầy Định Thành

NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN – ĐỊNH THÀNH ĐẠO TRÀNG

NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN - ĐỊNH THÀNH ĐẠO TRÀNG Nguồn : Tâm Chương

Nghi thức lễ Phật đản do Ban Nghi lễ TP.HCM soạn

Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã soạn và phổ biến Nghi thức lễ Phật đản. Giác Ngộ Online phổ biến để chư tôn đức, Phật tử...

Nghi thức Lễ Phật Đản

Nghi thức Lễ Phật Đản - Định Thành Đạo Tràng

VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: THẾ NÀO LÀ PHÁP DANH, PHÁP TỰ, PHÁP HIỆU? HOÀ THƯỢNG THÍCH LỆ TRANG

VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: THẾ NÀO LÀ PHÁP DANH, PHÁP TỰ, PHÁP HIỆU? HOÀ THƯỢNG THÍCH LỆ TRANG

Đàn tràng giải oan nhìn dưới khía cạnh tâm lý dân tộc

Trai đàn giải oan không phải là một cuộc "lên đồng tập thể" để kéo tất cả mọi đối tượng vào một cuộc hành...

HÀNH TRÌ – BÀI 19 – TRÍCH ĐOẠN ” TỪ VÂN THỨC SÁM CHỦ THƠ THÂN”

HÀNH TRÌ - BÀI 19 - TRÍCH ĐOẠN " TỪ VÂN THỨC SÁM CHỦ THƠ THÂN"Nguồn : Hoang Danh Kieu

Xuất xứ trai đàn chẩn tế

Trai đàn chẩn tế thứ nhất xuất phát từ kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Quỷ Diệm Khẩu - thứ hai...

Most Read