Home Nghi Lễ

Nghi Lễ

Xưng Tán Ngũ Phương – TT. Thích Lệ Trang

Xưng Tán Ngũ Phương - TT. Thích Lệ Trang  https://www.youtube.com/watch?v=_6_LSFVT4Fo

Tán Phương Tiện – TT. Thích Lệ Trang

Tán Phương Tiện - TT. Thích Lệ Trang https://www.youtube.com/watch?v=kxTVTEHn2cI Phương tiện tự tánh bất hoại thể Kim cang bất hoại đại dũng thức Tối thắng vô tỷ siêu...

Thuyết U Minh Giới – Đại Giới Đàn Quảng Đức

Thuyết U Minh Giới - Đại Giới Đàn Quảng Đức Đăng kí nhận video mới nhất : https://goo.gl/DlfbsV Niệm Phật Online : https://goo.gl/dhC6XK Nghi lễ Phật Giáo...

Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế 2007 -Chùa Vĩnh Nghiêm- Nghi Lễ Miền Nam

Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế 2007 Chùa Vĩnh Nghiêm Nghi Lễ Miền Nam Đăng kí nhận video mới nhất : https://goo.gl/DlfbsV Niệm Phật Online : https://goo.gl/dhC6XK Nghi...

Chú Đại Bi – TT. Thích Lệ Trang trì niệm ( Hiện tượng Mây Ngũ Sắc )

Chú Đại Bi - TT. Thích Lệ Trang trì niệm Đăng kí nhận video mới nhất : https://goo.gl/DlfbsV Niệm Phật Online : https://goo.gl/dhC6XK Nghi lễ Phật Giáo...

Xưng Tán Ngũ Phương – TT. Thích Lệ Trang

Xưng Tán Ngũ Phương TT. Thích Lệ Trang  https://www.youtube.com/watch?v=_6_LSFVT4Fo

Tán Trạo Mông Sơn – TT. Thích Lệ Trang

Tán Trạo Mông Sơn - TT. Thích Lệ Trang https://www.youtube.com/watch?v=mfz7D3P1Vt0Thượng lai triệu thỉnh, tất dĩ lai lâm, đại chúng từ bi, tề thinh thán trạo:...

Nghi lễ miền nam : Tán Dược Sư – TT. Thích Lệ Trang

Nghi lễ miền nam : Tán Dược Sư - TT. Thích Lệ Trang Phật diện rạng ngời như trăng tỏ Lung linh ngàn mặt nhật quang minh Vầng...

Trai Đàn Chẩn Tế – Tổ Đình Long Phước – Thích Lệ Trang

Trai Đàn Chẩn Tế - Tổ Đình Long Phước - Thích Lệ Tranghttps://www.youtube.com/watch?v=KHJroAKtxrU&t=8651s

Trai Đàn Chẩn Tế Chùa Minh Đạo – TT. Thích Lệ Trang

Trai Đàn Chẩn Tế Chùa Minh Đạo - TT. Thích Lệ Trang Đăng kí nhận video mới nhất : https://goo.gl/DlfbsV Niệm Phật Online : https://goo.gl/dhC6XK Nghi lễ...

Tán Hương Xông – TT. Thích Lệ Trang

Tán Hương Xông - TT. Thích Lệ Trang Hương xông đảnh báu, Giới định huệ hương, Giải thoát tri kiến quí khôn lường, Ngào ngạt khắp muôn phương, Thanh...

Thuyết U Minh Giới – Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng – Chùa Huệ Nghiêm

Thuyết U Minh Giới - Giới Đàn Cam Lộ Phương Đẳng - Chùa Huệ Nghiêm

Most Read