Chuyên mục
Tịnh Độ

Người lái xe ôm niệm Phật trong lúc đợi đèn đỏ

Dù suốt ngày mưu sinh giữa tiết trời như thiêu đốt, trải qua không biết bao nhiêu đám kẹt xe nhưng chú vẫn giữ được sự bình thản và chấp hành đúng luật giao thông. Chú lần từng tràng hạt từ tốn trong lúc đợi đèn đỏ. Giữa buổi trưa nắng chói chang của Sài […]

Chuyên mục
Tịnh Độ Phật Học

[Gương Vãng Sanh]: Niệm Phật Không Ngớt, Khi Qua Đời Hoa Sen Mọc Trên Quan Tài

Vào thời nhà Minh, có ông Liên Hoa Thái là người đất Việt, cả đời chất phát, chỉ biết ngày đêm niệm Phật không ngưng nghỉ. Sau khi mạng chung, trên quan tài ông bỗng nhiên mọc ra một cành hoa sen. Hàng xóm kinh ngạc khen ngợi, từ đó gọi ông là Liên Hoa […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Sư Ông Thích Thiện Huệ, Niệm Phật Thấy Phật Và Đã Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Biết Trước Ngày Giờ 4 Năm

Sư Ông (Hòa Thượng Thiện Huệ) nói với Thầy Hoằng Niệm cách đây 4 năm tại Chùa Vạn Đức lúc Lễ Đại Tường của Sư Ông Vạn Đức (Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh). Sư Ông nói: 4 năm nữa, vào tháng 11 âm lịch Sư Ông sẽ về với Phật A Di […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Bé 7 Tuổi Niệm Phật Theo Phật Vãng Sanh

Vào triều đại nhà Thanh, có đồng tử họ Đinh người ở Thường Thục, hiện lưu trú tại trấn Mai Lý. Năm lên 7 tuổi, bé Đinh thường nghe cha mẹ trì niệm danh hiệu đức Phật, nên mỗi sáng bé cũng niệm Phật. Chẳng bao lâu, bé có chút bệnh nhẹ. Do đó sáng […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Nhiệm mầu sáu chữ hồng danh ‘Nam mô A Di Đà Phật’

Trước kia, thật tình tôi vốn không hiểu và không tin vào Phật pháp. Khi tôi học xong, ra trường và đi làm, trên nẻo đường đời, tôi đã gặp vài ba người theo Phật, họ kể cho tôi nghe nhiều chuyện về Phật pháp nhiệm mầu, về những người mắc bệnh nan y nhờ […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Một câu ‘A Di Đà Phật’ là thiện pháp cao tột của thế gian và xuất thế gian

Phàm phu chúng ta nếu còn một phẩm vô minh chưa dứt đoạn, muốn chứng vào cảnh giới cao cấp này chỉ còn cách nương theo pháp môn tiện lợi nhất, đó là: “Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ”. Quý vị được đọc kinh, sách, thường nghe nói đến những người tu hành chứng quả […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Người niệm Phật thấy tướng tốt thì làm thế nào?

Nếu ngày thường niệm Phật, không nhằm mục đích thấy điều lành mà điều lành tự hiện có thể là tốt, cũng có thể không phải là tốt lắm. Pháp môn niệm Phật thuộc pháp môn tự tướng. Sự xuất hiện của kinh “Quán vô lượng thọ” là do khi Đức Phật còn tại thế, Thái tử A-xà-thế chiếm ngôi Vua, bắt giam Vua cha là Tần-bà-sa-la cùng […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Vì sao có người thật tâm niệm Phật mà vẫn khởi lòng nghi Tịnh Độ?

Nhiều người thật tâm niệm Phật nhưng vì sự hiểu về giáo lý còn kém, nên khi nghe kẻ khác biện luận bài bác, liền khởi lòng nghi. Những mối nghi đó rất nhiều. Mấy điểm mà nhiều người thường vướng phải là: nghi Cực Lạc là quyền thuyết, nghi pháp môn tu chứng quá […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Hai phương pháp đối trị tâm tán loạn và buồn ngủ khi niệm Phật

Niệm Phật là phải lấy kinh hành niệm Phật làm chính, khi nào quý vị mỏi thì ngồi xuống nghĩ ngơi, giờ giấc ngủ nghỉ, cố gắng giảm thiểu tới mức tối đa. Bởi vì ngủ là hôn trầm, người nào ngủ nhiều, chứng tỏ người đó còn nhiều hôn trầm. Hôn trầm là lạc […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Bốn thứ tâm của pháp môn niệm Phật

Dùng tín tâm đối với bản thệ nguyện lực của đức Phật A Di Đà. Dùng chí thành tâm miệng niệm tâm nhớ. Dùng thâm tâm niệm Phật niệm niệm buộc tâm. Lại dùng hồi hướng phát nguyện tâm, đem công đức niệm Phật hồi hướng cho tất cả chúng sinh, đều lìa khổ được […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Niệm Phật giống như gọi điện thoại, nếu mình không gọi điện thoại, đâu ai trả lời

Nếu thiếu thành tâm thì cũng như điện thoại có năm số, mà mình chỉ quay có ba số rồi ngừng tay, làm sao đường dây có thể thông được. Niệm danh hiệu Bồ tát cũng vậy, nếu mình niệm một chốc rồi ngừng lại, đó là thiếu thành tâm. Nhất định không có chuyện […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Nhiệm mầu câu niệm Phật

Nam mô A-di-đà Phật, sáu chữ xưng tán hồng danh, sáu chữ có công năng thần diệu ấy tôi đã biết từ lâu. Tuổi thơ tôi có những ngày lớn lên cùng câu kinh tiếng mõ ba mẹ hay tụng vào mỗi tối, vì thế lẽ dĩ nhiên tôi cũng được nghe danh hiệu này. […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Đức Phật và pháp môn niệm Phật

Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni từ nơi pháp thân mà thị hiện tám tướng thành đạo ở cõi Ta bà, thuyết pháp trong bốn mươi chín năm chỉ nhằm mục đích muốn cho hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, viên thành Phật đạo. Ðúng như trong kinh đã nói: “Ðức Như Lai […]

Chuyên mục
Tịnh Độ Phật Học Phật Pháp Vấn Đáp

Ngày vía đức Phật A Di Đà bắt nguồn từ đâu?

Thiền sư Vĩnh Minh Thọ được xem như là hóa thân của đức Phật A Di Đà nên mọi người chọn ngày sinh của Thiền sư là ngày 17 tháng 11 Âm lịch hàng năm cử hành lễ Vía, nhớ lại Đức Phật A Di Đà. Theo lời đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Lời Phật dạy về pháp môn niệm Phật

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana. Tại đấy, Thế Tôn dạy các Tỷ kheo: Có một pháp này, này các Tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Niệm Phật phải nhất tâm: Lời khuyên hay dành cho người học Phật

Theo kinh Phật: Một câu niệm Phật, tiêu vạn tội. Hai chữ Từ bi, giải vạn sầu. Không chỉ các Phật tử, người thường nhất tâm niệm Phật, hướng Phật cũng không có gì tổn hại cả mà còn đem lại cho mình tâm tư thanh thản, yên tĩnh. Chư thiên hữu! Hôm nay học […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Niệm Phật không phải để cầu phước báo giàu sang

Người đời phần nhiều niệm Phật nhưng không hiểu ý nghĩa, hoặc hỏi: “Anh niệm Phật tinh tấn thế là để cầu gì?”. Ðáp rằng: “Ðể cầu phước báo đời sau”. Những người như thế là nguyện lực đã sai rồi. Niệm Phật là kỳ hẹn làm Phật mà không phát tâm rộng lớn thì […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật viên thông

Tịnh niệm chính là không khởi các vọng niệm, chỉ nhất tâm niệm Phật, không có niệm gì khác. Niệm niệm tương tục, không có gián đoạn, niệm Phật niệm đến niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, mỗi niệm chẳng rời tịnh niệm, tâm tâm tương ưng với tâm Phật, chính là “tức tâm tức […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Nghệ sĩ Châu Thanh nhờ niệm Phật đã hết bệnh viêm gan siêu vi c

Trong đạo Phật nói: “Có cầu ắt có ứng”. Nếu như chúng ta cầu đúng pháp, chí thành thì được cảm ứng đến chư Phật, Bồ-tát thầm gia hộ. Câu chuyện của nghệ sĩ Châu Thanh là một bằng chứng đủ để chúng ta tin tưởng tuyệt đối. Nghệ sĩ Châu Thanh sinh năm 1957, […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Pháp môn niệm Phật là phương tiện thù thắng của Như Lai

Tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ, đức tướng như Phật không khác. Chỉ vì giác tánh theo trần lao, nên toàn thể trí đức chuyển thành vô minh phiền não. Rồi thuận theo phiền não gây tạo những nghiệp hữu lậu, kết thành quả báo trong Tam giới. Từ quả báo sanh […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Niệm Phật Không Phải Để Cầu Phước Báo Giàu Sang

Người đời phần nhiều niệm Phật nhưng không hiểu ý nghĩa, hoặc hỏi: “Anh niệm Phật tinh tấn thế là để cầu gì?”. Ðáp rằng: “Ðể cầu phước báo đời sau”. Những người như thế là nguyện lực đã sai rồi. Ðức Thích Ca sở dĩ lập pháp môn niệm Phật, là vì chúng sinh […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Cụ Ông Vãng Sanh Về Báo Mộng Cho Con Cháu Biết Sau 49 Ngày

Tảo tần nuôi con dạy cháu, tận tụy vì nước vì dân, lợi chẳng cần danh không mến: Để tiếng thơm muôn kiếp nơi đời! Siêng năng học hỏi Phật pháp, tinh tấn công phu tu hành, quyết vãng sanh ngự liên đài: Soi gương sáng ngàn năm cho đạo! Ông Trần Văn Lưỡng sinh […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Niệm Phật cứu chủ cứu mình

Thuở xưa có anh Trương Mân tính nết hiền lành, vì cha mẹ mất sớm nên anh phải ở đợ cho ông phú hộ, chuyên bện dép cỏ (lác) để kiếm sống. Ảnh minh họa. Mỗi buổi sáng, Trương Mân thường đi cắt cỏ từ rất sớm. Lần nào đi ngang chùa, anh cũng đều […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Tu Tịnh Độ Cũng Như Tu Thiền Hay Mật

Phật nói kinh A Di Ðà, điều Phật nói đến là pháp chấp trì danh hiệu, không cần tham cứu hay quán tưởng, cũng khỏi nhọc quán tượng, chỉ cần nhất tâm tâm niệm hồng danh vạn đức A Di Ðà Phật, hoặc thêm hai chữ “Nam mô” càng biểu thị ý quy kính. Pháp […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Muốn tâm thanh tịnh thì hãy niệm Phật

Người đời phần nhiều không tin pháp môn niệm Phật, nói một câu niệm Phật thì tác dụng chỗ nào? Không biết một câu A Di Ðà Phật có thần lực không thể nghĩ bàn, trị được hết thảy tâm bệnh phiền não. Pháp môn Tịnh độ và hình ảnh đức Phật A Di Đà […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Muốn Tâm Thanh Tịnh Hãy Niệm Phật

Người đời phần nhiều không tin pháp môn niệm Phật, nói một câu niệm Phật thì tác dụng chỗ nào? Không biết một câu A Di Ðà Phật có thần lực không thể nghĩ bàn, trị được hết thảy tâm bệnh phiền não. Như thuốc A Già Ðà có thể chữa tất cả bệnh. Thuốc […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Chuyện Vãng Sanh Của Người Mẹ Khiến Cả Gia Đình và Khu Phố Tin Phật

Kính thưa chư vị đồng tu: Kính thưa tất cả những ai có duyên lành với đạo Phật: Tôi là Nguyễn Phước (PD Khải Chí Tường), là quân nhân đã nghỉ hưu. Vợ tôi là Nguyễn Thị Xuân (PD Nguyệt Phương Qúy), là quân nhân đang tại ngũ. Chúng tôi là Phật tử đang ngụ […]

Chuyên mục
Tịnh Độ Phật Học

Niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, có được vãng sanh không?

Nếu hành giả nào chí tâm niệm Phật miên mật tương tục không gián đoạn, từ một ngày cho đến bảy ngày, thì người đó sẽ được nhất tâm bất loạn và khi lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng chư Thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về Cực lạc. Hỏi: Trong Kinh […]

Chuyên mục
Tịnh Độ

Màu nhiệm Phật hiệu A Di Đà

Pháp môn Tịnh độ và hình ảnh đức Phật A Di Đà đã đi vào tâm thức người Việt. Niệm Nam mô A Di Đà Phật là đã nói thật nhiều, nói hết tất cả những gì cần nói trong ý nghĩa sâu xa của Phật đạo. Tượng Đức Phật A Di Đà và những […]

Chuyên mục
Tịnh Độ Phật Học

Nội dung 12 lời nguyện niệm Phật

Trong nội dung của 12 lời nguyện niệm Phật này, nhằm giúp cho Phật tử chúng ta có định hướng trong việc tu tập và chí nguyện để về thế giới Cực Lạc của đức Phật A-di-đà.   Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật Kính thưa quý Phật tử! Hôm nay, quý vị về […]