Home Phật Học Tịnh Độ

Tịnh Độ

Niệm Phật Không Phải Để Cầu Phước Báo Giàu Sang

Người đời phần nhiều niệm Phật nhưng không hiểu ý nghĩa, hoặc hỏi: “Anh niệm Phật tinh tấn thế là để cầu gì?”. Ðáp...

Cụ Ông Vãng Sanh Về Báo Mộng Cho Con Cháu Biết Sau 49 Ngày

Tảo tần nuôi con dạy cháu, tận tụy vì nước vì dân, lợi chẳng cần danh không mến: Để tiếng thơm muôn kiếp nơi...

Niệm Phật cứu chủ cứu mình

Thuở xưa có anh Trương Mân tính nết hiền lành, vì cha mẹ mất sớm nên anh phải ở đợ cho ông phú hộ,...

Tu Tịnh Độ Cũng Như Tu Thiền Hay Mật

Phật nói kinh A Di Ðà, điều Phật nói đến là pháp chấp trì danh hiệu, không cần tham cứu hay quán tưởng, cũng...

Muốn tâm thanh tịnh thì hãy niệm Phật

Người đời phần nhiều không tin pháp môn niệm Phật, nói một câu niệm Phật thì tác dụng chỗ nào? Không biết một câu...

Muốn Tâm Thanh Tịnh Hãy Niệm Phật

Người đời phần nhiều không tin pháp môn niệm Phật, nói một câu niệm Phật thì tác dụng chỗ nào? Không biết một câu...

Chuyện Vãng Sanh Của Người Mẹ Khiến Cả Gia Đình và Khu Phố Tin Phật

Kính thưa chư vị đồng tu: Kính thưa tất cả những ai có duyên lành với đạo Phật:Tôi là Nguyễn Phước (PD Khải Chí Tường),...

Niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, có được vãng sanh không?

Nếu hành giả nào chí tâm niệm Phật miên mật tương tục không gián đoạn, từ một ngày cho đến bảy ngày, thì người...

Màu nhiệm Phật hiệu A Di Đà

Pháp môn Tịnh độ và hình ảnh đức Phật A Di Đà đã đi vào tâm thức người Việt. Niệm Nam mô A Di...

Nội dung 12 lời nguyện niệm Phật

Trong nội dung của 12 lời nguyện niệm Phật này, nhằm giúp cho Phật tử chúng ta có định hướng trong việc tu tập...

Khuyến tu pháp môn Niệm Phật

Từ bậc thượng trí đến hàng hậu học độn căn kém cỏi, cũng đều có thể thực hành pháp môn niệm Phật, đều có...

Phương pháp kỳ diệu nhất để tiêu nghiệp chướng là niệm Phật

Người có phước báo mới có thể tu học pháp môn Tịnh Độ này. Nhưng lúc chúng ta tu học lại có rất nhiều...

Most Read