Home Phật Học Phật Pháp Vấn Đáp

Phật Pháp Vấn Đáp

Tại sao làm việc thiện nhưng chưa gặp quả lành?

Do người đời mình trần mắt thịt, họ không thấy được tiến trình nhân quả xuyên suốt ba thời gian. Họ chỉ căn cứ...

Có phải chiêm bái và đảnh lễ xá lợi thì tạo được vô lượng công đức?

Xá lợi (Sarira, còn gọi là Dhatu) có nghĩa là toàn bộ thân thể của người chết (Sarira) hoặc một phần thân thể ấy...

Khuyên người khác quy y có lỗi không?

Khuyên một vị đồ tể buông dao, sẽ cứu thoát được rất nhiều con vật. Khuyên một người biết tu hành làm lành lánh...

Thọ bát quan trai có lạy bàn vong được không?

Nguời Phật tử đến chùa thọ Bát quan trai giới, khi cúng vong, thì không nên lạy bàn thờ vong. Chúng ta chỉ nên...

Đức Phật được tạo lập tượng và tôn thờ như thế nào?

Đức Phật được tạo lập tượng và tôn thờ như thế nào? Xin cho biết sơ lược lịch sử của việc tạo lập hình...

Có chứng cứ khoa học nào về tái sinh, đời trước, đời sau?

Hỏi: Có chứng cứ khoa học nào về tái sinh, đời trước, đời sau? Xin giải thích vắn tắt về tái sinh theo quan...

Như thế nào mới trị được bệnh vọng tưởng?

Bệnh vọng tưởng là bệnh chung của người tu. Dù chúng ta tu bất cứ pháp môn nào, tham thiền, niệm Phật, tụng kinh,...

Sau khi chết, rải tro cốt xuống biển hoặc làm phân cho cây cỏ có lỗi gì không?

Thân này là do bốn đại: đất, nước, gió, lửa, kết hợp tạo thành. Khi còn đủ duyên thì nó còn hoạt động, nhưng...

Có cần học thuộc lòng kinh điển không?

Đa phần mọi người tu tập, hành thiền nhưng thiếu vun bồi nền tảng, do đó thường không có kết quả gì nhiều, sau...

Đọc kinh thầm có được không?

Vì cuộc sống và công việc nên tôi không thể đến chùa tham gia các thời khóa tụng kinh niệm Phật được. Tôi thường...

Đạo Phật có cấm các Phật tử không được đọc sách các tôn giáo khác hay không?

Đạo Phật không những không cấm mà còn khuyến khích Phật tử đọc sách của các tôn giáo khác. Một người đã tin theo...

Làm từ thiện có phải đang thực hành hạnh Bồ-tát?

HỎI: Tôi có điều muốn hỏi quý Báo: Làm từ thiện có phải là đang làm hạnh Bồ-tát?(TRANG NGUYỄN, nguyentrang…@gmail.com)ĐÁP:Bạn Trang Nguyễn thân mến!Theo...

Most Read