Home Phật Học

Phật Học

Gửi thầy của con

Con không biết những tâm tư này thầy có đọc được hay không, nhưng ngay lúc này con vẫn muốn nói, và hy vọng...

Xuất xứ, tên gọi và đặc trưng của 18 vị La Hán

Trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Bắc truyền, tên tuổi và hành trạng của mười tám vị La hán là một đề tài...

Sống chân thành – Sự khôn ngoan đích thực

Làm đẹp lòng người khác rất dễ đạt những thành công. Để nhanh chóng có được điều ấy, một số bạn trẻ đã tìm...

Nói năng và lặng lẽ

Trong xã hội hiện đại náo nhiệt ngày nay, chúng ta có quá nhiều lúc phát ra tiếng ồn ào mà quên mất sức...

Hoằng pháp cho người trẻ

Trưng hoa, dâng quả, là để mình chiêm nghiệm về giáo lý nhân - quả của Đạo Phật. Trồng cây ra hoa, rồi hoa...

Đa phần người giàu có thường khó tu?

Lý do này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi tu hành Phật Pháp, thì chúng ta buộc phải đi theo con đường ly...

Tôi học kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa đúng là vua của các kinh vì nó bao gồm toàn bộ đạo Phật nên gọi là tri kiến Phật và...

Ngũ nghịch tội và tội vô tình hủy Phật

Trong kinh Phật dạy, có năm tội rất nặng (Ngũ nghịch tội) mà khi phạm sẽ bị dọa vào Vô gián địa ngục. Đó...

Khi nghe pháp tay vẫn lần chuỗi niệm Phật có lỗi không?

Khi chúng ta làm một việc gì, thì phải để tâm chú ý vào việc đó. Kinh nói: “Chế tâm nhứt xứ vô sự...

Khi tụng niệm cảm động rơi lệ có lỗi không?

Phật tử nên noi gương Phật Tổ mà lặng lẽ âm thầm tu hành. Nếu như trong lúc dụng công tu, có gặp điều...

Tinh thần cầu nguyện của người Phật tử khi đi chùa

Người Phật tử đi đến chùa cầu nguyện và thực hành theo đúng đạo lý nhân quả như thế chính là cầu nguyện đúng...

Pháp danh, pháp hiệu và nguồn gốc của họ Thích

Hỏi: Tôi không phân biệt được sự khác nhau giữa pháp danh và pháp hiệu. Họ Thích được lấy làm họ của chư Tăng...

Most Read