Home Phật Học Mật Tông

Mật Tông

Trì tụng Chú Lăng Nghiêm và Chú Chuẩn Đề sẽ hóa giải bùa ngải?

Bạn chỉ cần tin tưởng vào một thần chú, tụng niệm xuyên suốt thì có kết quả, không nên mai kinh này, mai chú...

Nghe Chú Đại Bi có lợi ích gì?

Khi trì tụng thần Chú Đại Bi với tất cả tâm thành, bất cứ một ai chắc chắn sẽ đạt được tất cả những...

Chú Đại Bi: Ý nghĩa câu “Ta bà ha”

Trong chú Đại Bi, câu Ta bà ha rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến mười bốn lần. Ta bà ha....

Tìm hiểu về Mật Tông theo nghĩa dễ hiểu nhất

Mật Tông là pháp môn đặc sắc được bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại thừa. Mật Tông...

Có được ngồi trước bàn thờ ông bà trì chú Đại Bi không?

Những nơi không có phát hành kinh chú, các Bạn có thể chép lại từ nghi thức tụng kinh chú Đại bi ở chùa...

Một câu chuyện về sự linh ứng của Chú Đại bi

Người Phật tử này được một cư sĩ tại gia khuyên tụng chú Đại Bi để giải trừ ác nghiệp. Người Phật tử đã...

Trì chú Đại Bi giúp làm lợi ích cho gia tiên

Muốn gia tiên được tốt thì hãy làm phước. Cúng dường hồi hướng cho gia tiên. Việc trì chú Đại Bi thì giúp cứu...

Nghi lễ hành trì chú Chuẩn Đề

Nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn Đề đã có rất nhiều trong kinh sách Mật giáo – Kinh Phật. Hầu như ai tu,...

Ý nghĩa từng câu trong Chú Đại Bi

Mỗi câu trong bài Chú Đại Bi tượng trưng với hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức...

Sự tích Thần chú Đại bi và vì sao người ta không ăn thịt trâu bò?

Ở Trung quốc có câu chuyện nhân gian vẫn kể là một làng nọ cả làng làm nghề sát sinh, chài lưới săn bắn...

Hướng dẫn cách trì tụng chú Đại bi ngắn gọn

Chú Đại Bi là thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát nói tại pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chú Đại...

Nên niệm Chú Đại Bi như thế nào cho đúng?

Thần chú Đại Bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Thường được gọi là thần chú, linh chú....

Most Read