Home Pháp Thoại THÍCH PHƯỚC TIẾN

THÍCH PHƯỚC TIẾN

Pháp Học Và Pháp Hành – Thầy Thích Phước Tiến

Pháp Học Và Pháp Hành - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Hoa Sen – Biểu Tượng Đặc Thù Trong Đạo Phật – Thầy Thích Phước Tiến

Hoa Sen - Biểu Tượng Đặc Thù Trong Đạo Phật - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Sám Hối Có Hết Tội Không – Thầy Thích Phước Tiến

Sám Hối Có Hết Tội Không - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Đức Phật Là Người Thầy Dẫn Đường – Thầy Thích Phước Tiến

Đức Phật Là Người Thầy Dẫn Đường - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Tu Tâm Là Đủ Rồi ? – Thầy Thích Phước Tiến

Tu Tâm Là Đủ Rồi ? - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp – Thầy Thích Phước Tiến

Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Giàu Lên Dễ Sinh Tật – Thầy Thích Phước Tiến

Giàu Lên Dễ Sinh Tật - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Most Read

Người Phật tử giác ngộ và giải thoát cái gì?

Giác ngộ và giải thoát là mục đích tối thượng hay tột cùng của người tu. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tu dưới cội bồ-đề...

Mục Kiền Liên Bồ tát trong Kinh Vu Lan qua lăng kính của Tổ sư Minh Đăng Quang

Mục Kiền Liên (viết theo Sanskrit: Maudgalyāyana; Pali: Moggalāna, tiếng Hán phiên âm: Mục Kiền Liên, đọc tắt là Mục Liên) là một nhân...

Tại sao chúng ta nên đơn giản hóa cuộc sống?

Hãy tạo ra thói quen thường tự hỏi mình: Công việc hay hoạt động này có thực sự cần thiết không, hay nó chỉ...

Phương pháp tiến vong người chết

Người chết sau khi đã vãng sanh Tây phương, bà con trong thời gian bốn mươi chín ngày ăn chay niệm Phật giữ năm...