Home Pháp Âm Thần Chú

Thần Chú

Ý nghĩa và lợi ích khi niệm thần chú Om Tara Tuttare Ture Soha

Thần chú Lục Độ Phật Mẫu (Thần chú Tara Xanh – Green Tara Mantra) là một trong những thần chú Phật giáo phổ biến...

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni – 21 Biến

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni - 21 Biến  ĐẠI CHÚNG CHÙA ĐỊNH THÀNH TRÌ TỤNGhttps://www.youtube.com/watch?v=RAZEXiLkB5Q&t=447s 1-        Na mô ba ga pha tê2-        Sạt hoa...

Most Read