Kinh – Kệ

Tụng Hồng Danh Bảo Sám – Thầy Thích Lệ Trang

Tụng Hồng Danh Bảo Sám - Thầy Thích Lệ Trang Nam mô Phổ Quang Phật. O Nam mô Phổ Minh…

1 năm ago

Sám Hối Sáu Căn – Thầy Thích Pháp Hoà tụng

Sám Hối Sáu Căn - Thầy. Thích Pháp Hoà tụng Nguồn : Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

1 năm ago

Nam Mô A Di Đà Phật – TT. Thích Lệ Trang

Nam Mô A Di Đà Phật - TT. Thích Lệ Trang

3 năm ago

Án Ma Ni Bát Di Hồng – TT. Thích Lệ Trang

Án Ma Ni Bát Di Hồng – TT. Thích Lệ Trang

3 năm ago

Trì Niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( Theo Nghi Thức Huế )

Trì Niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( Theo Nghi Thức Huế )  

3 năm ago

Tụng Kinh Sám Hối Theo lời Phật Dạy – Thích Trí Thoát Tụng

Tụng Kinh Sám Hối Theo lời Phật Dậy - Thượng Tọa Thích Trí Thoát Tụng https://www.youtube.com/watch?v=042meIDe9yQ

3 năm ago

Nam Mô A Di Đà Phật – TT. Thích Lệ Trang

Nam Mô A Di Đà Phật - TT. Thích Lệ Trang

3 năm ago

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – TT. Thích Lệ Trang niệm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  TT. Thích Lệ Trang niệm Đăng kí nhận video mới nhất…

3 năm ago

Kinh A Di Đà – TT. Thích Lệ Trang tụng

Kinh A Di Đà - TT. Thích Lệ Trang tụng   

3 năm ago