BIẾN CỐ trong Phật Giáo những ngày qua – ĐĐ. Thích Minh Thiền

BIẾN CỐ trong Phật Giáo những ngày qua – ĐĐ. Thích Minh Thiền
Pháp thoại tại Chùa Xuân Hòa
Thành phố Long Khánh – tỉnh đồng Nai
Giảng sư I ĐĐ. Thích Minh Thiền