Chuyên mục
Thích Lệ Trang

NGHI LỄ – TT THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng 20.03.2011

NGHI LỄ – TT THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng 20.03.2011

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

LỄ PHẬT – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

LỄ PHẬT – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

TU TRẢ ƠN – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

TU TRẢ ƠN – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

NHÀ LỬA – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

NHÀ LỬA – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

TỤNG KINH THÁNG 7 – TT THÍCH LỆ TRANG

TỤNG KINH THÁNG 7 – TT THÍCH LỆ TRANG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

KINH NGHIỆM TU – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

KINH NGHIỆM TU – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

ĐI TÌM PHẬT – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

ĐI TÌM PHẬT – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

ĐEM PHẬT VÀO LÒNG – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

ĐEM PHẬT VÀO LÒNG – HT THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

Cải Tạo Thân Tâm – HT. Thích Trí Quảng

Cải Tạo Thân Tâm – HT. Thích Trí Quảng

Chuyên mục
Thích Thiện Thuận

Khẩu Nghiệp Là Nghiệp Nặng Nhất Cuộc Sống “Rất Giá Trị” | Thầy Thích Thiện Thuận

Chuyên mục
Thích Trí Chơn

Là Phật tử NÊN HIỂU ý nghĩa mỗi TƯỢNG PHẬT được THỜ tại Chùa – Thầy Trí Chơn

Là Phật tử NÊN HIỂU ý nghĩa mỗi TƯỢNG PHẬT được THỜ tại Chùa – Thầy Trí Chơn

Chuyên mục
Phật Học

GIẾT TRÂU LẤY DA LÀM TRỐNG ĐỂ TRONG CHÙA vậy NHÂN QUẢ AI CHỊU

GIẾT TRÂU LẤY DA LÀM TRỐNG ĐỂ TRONG CHÙA vậy NHÂN QUẢ AI CHỊU.

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

NGHI LỄ TRONG THỜ CÚNG P.2 – TT. THÍCH LỆ TRANG

NGHI LỄ TRONG THỜ CÚNG P.2 – TT. THÍCH LỆ TRANG

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

NGHI LỄ TRONG THỜ CÚNG – TT. THÍCH LỆ TRANG

NGHI LỄ TRONG THỜ CÚNG – TT. THÍCH LỆ TRANG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

TÂM CHÚNG SANH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

TÂM CHÚNG SANH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

ĐÔI CÁNH VÔ TÂM – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

ĐÔI CÁNH VÔ TÂM – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

MƯỜI ĐIỀU LÀNH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

MƯỜI ĐIỀU LÀNH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Chuyên mục
Thích Trí Quảng

NGÔI CHÙA TÂM LINH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

NGÔI CHÙA TÂM LINH – HT. THÍCH TRÍ QUẢNG  

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

Phật Hóa Tang Lễ – TT. Thích Lệ Trang

Phật Hóa Tang Lễ – TT. Thích Lệ Trang  

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

NHỚ ƠN – TT. THÍCH LỆ TRANG

NHỚ ƠN – TT. THÍCH LỆ TRANG    

Chuyên mục
Kinh - Kệ

Án Ma Ni Bát Di Hồng – TT. Thích Lệ Trang

Án Ma Ni Bát Di Hồng – TT. Thích Lệ Trang

Chuyên mục
Thích Thiện Thuận

Tu Cho Mình Hay Tu Cho Phật – TT. Thích Thiện Thuận

Tu Cho Mình Hay Tu Cho Phật – TT. Thích Thiện Thuận

Chuyên mục
Pháp Thoại

SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG – Thích Tâm Nguyên

 SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG – Thích Tâm Nguyên

Chuyên mục
Nghi Lễ

Tán Khể Siều – TT. Thích Lệ Trang

Tán Khể Siều – TT. Thích Lệ Trang  

Chuyên mục
Kinh - Kệ

Trì Niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( Theo Nghi Thức Huế )

Trì Niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( Theo Nghi Thức Huế )  

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Chiếc Thuyền Lướt Sóng – Thầy. Thích Pháp Hòa

Chiếc Thuyền Lướt Sóng – Thầy. Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Pháp Hòa

Biểu Tướng “RÂU” Bát Tự Trên Tượng Phật – Thầy Thích Pháp Hòa

Biểu Tướng “RÂU” Bát Tự Trên Tượng Phật – Thầy. Thích Pháp Hòa

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

TT Thích Lệ Trang chia sẽ Phật Pháp

TT Thích Lệ Trang chia sẽ Phật Pháp

Chuyên mục
Thích Lệ Trang

KỆ KHAI THỊ – TT. THÍCH LỆ TRANG

KỆ KHAI THỊ – TT. THÍCH LỆ TRANG Kệ Khai Kinh – TT. Thích Lệ Trang giảng tại chùa Huê Nghiêm về bài Kệ Khai Thị trong Kinh Hoa Nghiêm được khắc trên bức hoành phi tại chùa Huê Nghiêm

Chuyên mục
Pháp Thoại

Vì sao ĐỨC PHẬT mỗi người một “BẢO BỐI” riêng ?

Vì sao ĐỨC PHẬT mỗi người một “BẢO BỐI” riêng ?