Ai hay XIN XĂM BÓI QUẺ thì nên nghe – Thầy Thích Pháp Hòa (hay lắm – nên nghe)

Ai hay XIN XĂM BÓI QUẺ thì nên nghe – Thầy Thích Pháp Hòa (hay lắm – nên nghe)

Nguồn : Pháp thoại Thích Pháp Hòa

Bình luận

Leave a Reply