Tin Phật Giáo

Phật Học

Để biết kiếp trước, kiếp sau

Căn cơ của một người bình thường không thể nào biết được có kiếp trước hay kiếp sau. Chỉ có những người tu tập...

Công đức chân thật do đâu phát sinh?

Mỗi Phật tử, mỗi tín đồ, hành giả, người hành đạo, thí chủ, khi bỏ tiền cúng dường vào thùng phước điền, giống như...

Hãy biết chuyển hướng cuộc đời mình!

Đường đời khúc khuỷu quanh co, biết chuyển hướng thì chuyện dù xấu tới đâu cũng thành ‘hảo sự’. Nước mềm mại mới có...

Địa điểm tâm linh

Điều ít biết về tu viện Phật giáo đầu tiên ở Tây Tạng

Tu viện Samye nằm trên bờ phía bắc của sông Yarlung Zangbo thuộc tỉnh Sơn Nam, Tây Tạng, Trung Quốc.Được xây dựng vào thế...

Nghi Lễ

- Advertisement -

Bài mới nhất

Hãy biết chuyển hướng cuộc đời mình!

Đường đời khúc khuỷu quanh co, biết chuyển hướng thì chuyện dù xấu tới đâu cũng thành ‘hảo sự’. Nước mềm mại mới có...

Cuộc Sống

- Advertisement -

Pháp Thoại

Pháp Âm